Wat is de huidige stand van zaken in Eikenbosch?

20 november '20

Achter de schermen wordt hard gewerkt om te kunnen starten met de bouw van Eikenbosch. Het is hiervoor belangrijk dat er aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Ontdek nu de huidige stand van zaken.

image alt

Bezwaren omgevingsvergunning ingetrokken

Onlangs werden er drie bezwaren van omwonenden ingediend bij Gemeente Tilburg, waardoor de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk was. Durendael BV is in gesprek gegaan met de desbetreffende omwonenden, met als resultaat dat de bezwaren zijn ingetrokken. Dit is een belangrijke stap, want dat betekent dat de omgevingsvergunning nu wel onherroepelijk en dus definitief is!

Wat zijn de opschortende voorwaarden?

Voordat de bouw van start kan, moet er aan vier opschortende voorwaarden worden voldaan. Maar wat zijn de voorwaarden en hoever zijn we ermee?

Minstens 80% verkocht. Op dit moment gaat het hard met de verkoop! Er moeten nog enkele woningen worden verkocht en dan is de 80% behaald.

Omgevingsvergunning onherroepelijk. De omgevingsvergunning is nu onherroepelijk. Dit betekent dat de vergunning niet meer ingetrokken kan worden en aan deze opschortende voorwaarde is voldaan.

Planacceptatie Woningborg. Zodra er voldoende woningen verkocht zijn kan de planacceptatie bij Woningborg worden aangevraagd. Nadat het bewijs van planacceptatie door Woningborg is afgegeven is ook aan deze voorwaarde voldaan.

Wet Natuurbescherming. Op basis van vooronderzoek is gebleken dat het aanvragen van deze vergunning niet nodig is en dus ook aan deze voorwaarde is voldaan.

image alt

Waarom nu kopen?

Als je nu een woning koopt in Eikenbosch, ben je ervan verzekerd dat de bouw snel van start gaat.

Naar verwachting zal namelijk ook de laatste opschortende voorwaarde (voldoende verkoop) op korte termijn worden vervuld en kan in januari 2021 definitief worden bericht dat de woningen worden gerealiseerd (goednieuwsbrief). Dan begint de aannemer met voorbereidingen, inkoop van materiaal, etc. voor de bouw van de woningen. Houd de website in de gaten voor updates over de planning.

Wat speelt er? Nieuws
Hier wonen? Woningen